ઓછી પડી…………

“છોકરી પટાવવા ગયો,
પણ ફીલ્ડિંગ ઓછી પડી,

ભગવાન ને રીઝવવા ગયો,
પણ બંદગી ઓછી પડી,

કંઈક હતા ખ્વાબ આ આંખો મા,
પણ નીંદર ઓછી પડી,

કરવા હતા ઘણા સારા કામ,
પણ જીંદગી ઓછી પડી,

આંબવુ હતુ આભને “બદનામ”,
પણ પછેડી  ઓછી પડી.”

જૈમિન મક્વાણા- “બદનામ”

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: